FAMKO ry

Forssan ammattikorkeakouluopiskelijat FAMKO ry ajaa opiskelijan etua paikallisesti Forssan kampuksella opiskelijakunta HAMKOn kumppaniyhdistyksenä. Paikallisyhdistyksen hallitus koostuu Forssan kampuksen opiskelijoista ja hallituksen luottamustehtävät on jaettu edistämään Forssassa opiskelevien pyrkimyksiä kaikilla mahdollisilla tavoilla. FAMKO ry:n toimintaan kuuluu opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi tapahtumien järjestäminen. Opiskelijatapahtumista tiedotamme Facebookissa, Instagramissa ja Yammerissa.

The students of Häme university of applied sciences of Forssa campus, FAMKO ry, promotes student interests locally in Forssa. FAMKO ry  is HAMKO’s partner association. The board of FAMKO consists of students in Forssa campus and roles on the board have been divided to expedite all interests of students in Forssa. In addition to looking after the interests of students FAMKO also organizes student events and parties. Event’s are marketed in Yammer, Instagram and Facebook.

© FAMKO ry 2023