Hallitus – Board

FAMKO ry:n hallitus koostuu Forssan kampuksen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallitukseen tulee valita puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Muut vastuualueet jaetaan hoitamaan opiskelijoiden asioita paikallisesti ja tukemaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaa opiskelijoiden edunvalvonnassa.

Board of FAMKO consists of HAMK students of Forssa campus. Board includes chairperson and between 4 to 9 other members. Board must include chairperson, vice chairperson, secretary and treasurer. Other tasks are divided to handle student affairs locally and to support HAMKO in promotion of student interests.

FAMKO ry:n hallitus 2021

Rami Pennanen, puheenjohtaja/ chairperson

rami.pennanen@student.hamk.fi

Patrick Lohvansuu, varapuheenjohtaja/ vice chairperson

patrick.lohvansuu@student.hamk.fi

Linda Stenvall, sihteeri/ secretary

linda.stenvall@student.hamk.fi

Sanna Herva, taloudenhoitaja/ financial manager

sanna.herva@student.hamk.fi 

Silja Lähti, tapahtumavastaava/ event manager, kumppaniyhdysvastaava/ partner manager

silja.lahti@student.hamk.fi

Kasper Vuorinen, tapahtumavastaava/ event manager, liikuntavastaava/ sport organizer, häirintäyhdyshenkilö /harassment contact person

kasper.vuorinen@student.hamk.fi

Sini Santikko, viestintä / communications, orientaatio ja koulutuspolitiikka/ social and educational affairs, häirintäyhdyshenkilö /harassment contact person

sini.santikko@student.hamk.fi

Tanzila Khondoker, viestintä / communications

tanzila.khondoker@student.hamk.fi

Anita Kraiko, kansainvälisyysvastaava/  international context

anita.kraiko@student.hamk.fi

Destiny Kiho, jäsenpalvelut/ member services

destiny.kiho@student.hamk.fi