Hallitus

FAMKO ry:n hallitus koostuu Forssan kampuksen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallitukseen tulee valita puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Muut vastuualueet jaetaan hoitamaan opiskelijoiden asioita paikallisesti ja tukemaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaa opiskelijoiden edunvalvonnassa.

Board of FAMKO consists of HAMK students of Forssa campus. Board includes chairperson and between 4 to 9 other members. Board must include chairperson, vice chairperson, secretary and treasurer. Other tasks are divided to handle student affairs locally and to support HAMKO in promotion of student interests.

FAMKO ry:n hallitus 2020

Laura Nummela, puheenjohtaja/ chairperson

laura.nummela(a)student.hamk.fi

Aarni Pavlidi, varapuheenjohtaja/ vice chairperson

aarni.pavlidi(a)student.hamk.fi

Siiri Tuomisto, sihteeri/ secretary

siirilaura.tuomisto(a)student.hamk.fi

Joni Niemi, taloudenhoitaja/ financial manager

joni.ro.niemi(a)student.hamk.fi 

Marco Orpana, orientaatio ja koulutuspolitiikka/ social and educational affairs

marco.orpana(a)student.hamk.fi

Natalie Helenius, jäsenpalvelut/ member services

natalie.helenius(a)student.hamk.fi

Otto Eriksson, liikuntavastaava/ sport organizor

Otto. eriksson(a)studet.hamk.fi

Mirva Nurminen,  viestintä / communications, kansainvälisyysvastaava /  international context

mirva.nurminen(a)studet.hamk.fi