Hallitus – Board

FAMKO ry:n hallitus koostuu Forssan kampuksen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallitukseen tulee valita puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Muut vastuualueet jaetaan hoitamaan opiskelijoiden asioita paikallisesti ja tukemaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaa opiskelijoiden edunvalvonnassa. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Board of FAMKO consists of HAMK students of Forssa campus. Board includes chairperson and between 4 to 9 other members. Board must include chairperson, vice chairperson, secretary and treasurer. Other tasks are divided to handle student affairs locally and to support HAMKO in promotion of student interests. Next year’s board is selected at associations fall meeting.

FAMKO ry:n hallitus 2021

Rami Pennanen, puheenjohtaja/ chairperson

rami.pennanen@student.hamk.fi

Linda Stenvall, varapuheenjohtaja/ vice chairperson, sihteeri/ secretary

linda.stenvall@student.hamk.fi

Sanna Herva, taloudenhoitaja/ financial manager

sanna.herva@student.hamk.fi 

Silja Lähti, tapahtumavastaava/ event manager, kumppaniyhdysvastaava/ partner manager, häirintäyhdyshenkilö /harassment contact person

silja.lahti@student.hamk.fi

Kasper Vuorinen, tapahtumavastaava/ event manager, liikuntavastaava/ sport organizer, häirintäyhdyshenkilö /harassment contact person

kasper.vuorinen@student.hamk.fi

Jenni Lampinen, viestintä / communications,

jenni.lampinen@student.hamk.fi

Katarina Ponkilainen, viestintä / communications,

katarina.ponkilainen@student.hamk.fi

Tanzila Khondoker, kansainvälisyysvastaava/  international context

tanzila.khondoker@student.hamk.fi

Anita Kraiko, orientaatio ja koulutuspolitiikka/ social and educational affairs

anita.kraiko@student.hamk.fi

Destiny Kiho, jäsenpalvelut/ member services

destiny.kiho@student.hamk.fi