Hallitus – Board

FAMKO ry:n hallitus koostuu Forssan kampuksen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallitukseen tulee valita puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Muut vastuualueet jaetaan hoitamaan opiskelijoiden asioita paikallisesti ja tukemaan Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaa opiskelijoiden edunvalvonnassa. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Board of FAMKO consists of HAMK students of Forssa campus. Board includes chairperson and between 4 to 9 other members. Board must include chairperson, vice chairperson, secretary and treasurer. Other tasks are divided to handle student affairs locally and to support HAMKO in promotion of student interests. Next year’s board is selected at associations fall meeting.

FAMKO ry:n hallitus 2022

Linda Stenvall
Puheenjohtaja/ Chairperson
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
linda.stenvall(a)student.hamk.fi

Silja Lähti
Varapuheenjohtaja, kumppaniyhdistysvastaava/
Vice-chairperson, partner manager
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
silja.lahti(a)student.hamk.fi

Jenku Piesanen
Sihteeri, kansainvälisyysvastaava, häirintäyhdyshenkilö/
Secretary, international context, harassment liaison
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
jenku.piesanen(a)student.hamk.fi

Akseli Leinonen
Talouden hoitaja/ Treasurer
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
akseli.leinonen(a)student.hamk.fi

Antti Hanski
Jäsenpalveluvastaava/ Member services
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
antti.hanski(a)student.hamk.fi

Kasper Vuorinen
Liikuntavastaava/ Sport organizer
Biotalous, tieto- ja viestintätekniikan insinööri/ Bioeconomy, ICT engineer
kasper.vuorinen(a)student.hamk.fi

Katarina Ponkilainen
Viestintävastaava, häirintäyhdyshenkilö/ Communications, harassment liaison
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
katarina.ponkilainen(a)student.hamk.fi

Noora Leijo
Tapahtumavastaava, orientaatio- ja koulutuspolitiikka/ Event organizer, social and educational affairs
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
noora.leijo(a)student.hamk.fi

Eveliina Jalkanen
Tapahtumavastaava/ Event organizer
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
eveliina.jalkanen(a)student.hamk.fi

Aliisa Kuitunen
Viestintävastaava/ Communications
Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija/
Sustainable development, Bachelor of Natural Resources
aliisa.kuitunen(a)student.hamk.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: